درباره ما

طوطی کده تنها یک سایت نیست یک جریان بزرگ برای سرگرمی و شاد کردن دل میلیون ها ایرانی است. با عضویت در این سایت هر روز بخندید و شاد باشید .